මගේ දරුවා ගුඩු නොබොන නිසා මට ගැටළුවක් නෑ

“මගේ දරුවා ගුඩු නොබොන නිසා මට ගැටළුවක් නෑ”

ඔබ එසේ සිතනවා විය හැකියි. මේ අපේ රටේ නීතිය කිසිදා සමානව ක්‍රියාත්මක නොවූ අතරම නීතිය මුඳලට යට වී ඇති බව ඔබත් මාත් නිසැකවම දැක තිබෙනවා. අපි අපේ දරුවන් කුඩු ගසන්නේ නැතැයි සිතා මේ ජාතික ගැටළුව මගහරිනවා නම් ඒ අපේ වල අපිම කපාගැනීමකි.අප අද හෙලිකිරීමට යන්නේ කිසිවෙක් කතා කිරීමට මැලි , කතා කිරීමට භය කුඩු ජාවාරම පිලිබඳවයි. මේ වන විට අප රටේ කුඩු වගේම මත් පෙතිත් හරි හරියට ගනුදෙනු වනවා. නව තාක්ෂණය හා උපක්‍රම භාවිතා කරමින් ජයටම කුඩු හා මත්පෙති ජාවාරම දැන් ක්‍රියාත්මක වේ.

අග නගරයේ විවිධ ස්ථානවල කුඩු තොග තියාගෙන සිටින පුද්ගලයන් තම ජංගම දුරකතන වල ඇති mCash හා .eZcash පහසුකම් භාවිතා කර මුදල් ලබාගෙන විවිධ ස්ථාන වල කුඩු පැකට් දමා යන භව ඔබ දන්නවා ද? ඒ ඔබේ නිවසේ ගෙවත්තේ මල් පෝච්චියක් තුලද විය හැකිය. ඉහත පරිදි දුරකථන සමාගම් වලින් ලබාදී ඇති මුඳල් හුවමාරු පහසුකම මගින් මුඳල් ගෙවා කුඩු අවශ්‍ය පුද්ගලයන් ඔවුන්ට විවිධ ස්ථාන සඳහන් කර යවනු ලබන අතර බෙදාහරින පුද්ගලයන් එම ස්ථාන වලට කුඩු පැකට් විසිකර දමා යයි. ඇතැම් විට ඔවුන් ඔබේ නිවස හෝ ගෙවත්ත නැතහිත් ව්‍යාපරික ස්ථානය මෙසේ සඳහන් කිරීමට පුලුවනි. ඔබ නොදැනුවත්ව ඔබේ නිවසේ එවැනි දෙයක් තිබී සොයාගත හොත් එයට ඔබ වගකිවයුතු වනවා මෙන්ම කුඩු භාවිතා කරන පුද්ගලයන් පැමිණීමද ඉතා භයානක තත්වයකි. අප රටේ මත් පෙති හා කුඩු ජාවාරමට ඉහල පෙලේ ප්‍රභූවරුන් මෙන්ම ව්‍යාපරිකයන් ද නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන නිලධාරීන් ද සම්බන්ද බැවින් කිසිදාක මෙවැනි ජාවාරම් වල මහ මොලකරුවන් හසු නොවී අහින්සකයෙක් හෝ කුඩු ගසන අයෙක් හසුවේ. ඔබත් ඔබේ නිවස ව්‍යාපාරික ස්ථානය පිලිබඳ අවධානයෙන් සිටින්න.

Facebook Comments