ඕස්ට්‍රේලියා මහකොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්

නීතිවිරෝධී බෝට්ටු වලින් ඕස්ට්‍රේලියාවට ගමන් කර හැකි යැයි මිනිස් ජාවාරම් කරුවන් සමාජ මාධ්‍ය හරහා ප්‍රචාරය කරන ව්‍යාජ වෙළඳ දැන්වීම් වලට මුලා නොවන ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ ඕස්ට්‍රේලියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර ඇත.
Facebook Comments