හෙට කොටස් ගනුදෙණු වෙනත් තැනක සිට

කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ සම්පූර්ණ දෛනික ගණුදෙනු හෙට දිනයේදී ආපදා ප්‍රතිසාදන පරිශ්‍රයක සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර තිබෙනවා. සියලූම සහභාගිකරුවන්ගේ සහයෝගයෙන් මෙය සිදු කෙරෙන අතර, වෙළඳපොලේ… Read More
Facebook Comments