‘‘හිරු මෙගාබ්ලාස්ට්’’ ප්‍රසංගයට සියල්ල සූදානම්

ශ්‍රී ලාංකේය ගුවන්විදුලි මාධ්‍ය කලාවේ අති දැවැන්තම ප්‍රාසාංගික අත්දැකීම වන ‘‘හිරු මෙගාබ්ලාස්ට්’’ ප්‍රසංගය අද රාත්‍රියේ ගාල්ල – නෙළුව ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වෙනවා. අද මෙගා බ්ලාස්ට්… Read More
Facebook Comments