සබරගමුවට සහ දකුණට මිලිමීටර් 100 ඉක්මවන වැසි

බෙංගාල බොක්ක ආශ්‍රිතව පවතින අඩු පීඩන කලාපය හේතුවෙන් සබරගමුව පළාතේ මෙන්ම, කළුතර, ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්ක වල ඇතැම් ස්ථානවලට මිලිමීටර් 100 ක පමණ තද වැසි ඇතිවිය හැකි බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව… Read More
Facebook Comments