ශ්‍රී පාදයට ගමන් ගන්නා නල්ලතන්නි මාර්ගය පුළුල් කෙරේ

හැටන් – නල්ලතන්නියේ සිට මෝහිනි ඇල්ල දක්වා මාර්ගය පුලූල් කිරීමේ කටයුතු මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරී කාර්යාලය මගින් ආරම්භ කර තිබෙනවා. ලබන 22 වනදාට යෙදී ඇති උඳුවප් පොහෝ දිනයෙන් ආරම්භ වන ශ්‍රී පාද වන්දනා… Read More
Facebook Comments