වෙළඳසැලකින් ලක්ෂ දෙකක් සොරකම් කළ බාලවයස්කරුවන් තුන්දෙනෙකු අත්අඩංගුවට

අම්බලංගොඩ ප්‍රදේශයේ ප්‍රසිද්ධ වෙළඳසැලක් කඩා රුපියල් ලක්ෂ දෙකකට වැඩි මුදල් සහ භාණ්ඩ සොරකම් කළ බාල වයස්කරුවන් තුන්දෙනෙකු පොලීසිය අද අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා. පොලිසීය සඳහන් කළේ සැකකරුවන් වයස… Read More
Facebook Comments