විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් හෙට – තේරිම් කාරක සභාවට එ.ජා.පෙ යේ නම් තවමත් නැහැ

යෝජිත පාර්ලිමේන්තු තේරීම් කාරක සභාව සඳහා එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ සාමාජිකයින්ගේ නම් මෙතෙක් ලබාදී නැහැ. කෙසේ වෙතත් අදාළ නියෝජිතයින්ගේ නම් අද හෝ හෙට දිනයේදී කථානායකවරයා වෙත ලබාදීමට කටයුතු කරන බවයි… Read More
Facebook Comments