ව්‍යවස්ථාව මල නීතියක් විය හැකිය බව ඩලස් කියයි

ජනාධිපති ඝාතන කුමන්ත්‍රණකරුවන් මේ අවස්ථාවේදී ක්‍රියාත්මකවුවහොත් ව්‍යවස්ථාව මල නීතියක් වන බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා පවසයි.
Facebook Comments