මව මඟහැරුණු වන අලි පැටවා

හම්බන්තොට, වීරවිල තිස්ස ප්‍රධාන මාර්ගය ආසන්නයේ නිවසකට අද (07) උදෑසන අතරමං වූ වන අලි පැටවෙකු පැමිණ තිබෙනවා. මෙලෙස පැමිණි වන අලි පැටවා ප්‍රදේශවාසින් විසින් මහත් වෙහෙසක් දරා අල්ලා බුන්දල වන ජීවි… Read More
Facebook Comments