මව් සෙනහස සොයා මෙහෙයුමක් 

හම්බන්තොට, වීරවිල තිස්ස ප්‍රධාන මාර්ගය ආසන්නයේ උඩුවිල අක්කර අසූව ප්‍රදේශයේ නිවසකට අතරමං වූ වන අලි පැටවෙකු පැමිණ ඇති බව අද දෙරණ වාර්තාකරු පැවසීය.
Facebook Comments