පෙත්සම් විභාගය අවසන්-තීන්දුව දෙනතෙක් අතුරුතහනම තවදුරටත්

ජනාධිපතිවරයා විසින් පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරීම නීතිවිරෝධී ප්‍රකාශ කරන මෙන් ඉල්ලා ගොනු කර ඇති පෙත්සම් විභාග කිරීම අවසන් කළ සත් පුද්ගල ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු මඬුල්ල එහි තීන්දුව ප්‍රකාශ කිරීම කල් තැබීය.

එමෙන්ම ජනාධිපතිවරයාගේ ගැසට් නිවේදනය ක්‍රියාත්මක කිරීම වළක්වාලමින් පනවා තිබෙන තහනම් නියෝගය තීන්දුව ලබා දෙන දිනය තුළ බලපැවැත්වෙන බව ද නියෝගයේ සඳහන් වෙයි.

Facebook Comments