ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යට ගැහුවොත් ජනපති කාර්යාලයත් නිල නිවසත් වටලනවා

ජනාධිපති බලයට ආවරණය වී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යට ගහන්නට තවදුරටත් කටයුතු කළහොත් ලබන සතියේදී ජනාධිපති කාර්යාලය,ජනාධිපති නිල නිවස සහ ජනාධිපති මන්දිරය වටලන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැද කොළඹ සංවිධායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබර් රහුමාන් මහතා මාධ්‍ය හමුවකදී අද (22) පැවැසීය.
Facebook Comments