තිසරයේ පන්දු ඉදිරියේ අනුකම්පා විරහිත වූ සුපිරි පිතිකරුවාගෙන් සාජා පිටියේ දී හයේ, හතරේ වරුසාවක්

තිසරයේ පන්දු ඉදිරියේ අනුකම්පා විරහිත වූ සුපිරි පිතිකරුවාගෙන් සාජා පිටියේ දී හයේ, හතරේ වරුසාවක් ටී – 10 ලීග් පන්දුවාර 10 ක්‍රිකට් තරඟාවලිය එක්සත් අරාබි එමීර් රාජ්‍යයේ සාජා හිදී ඊයේ (21) ආරම්භ වුණා…. Read More
Facebook Comments