තැන් දෙකක අනතුරු වලින් කතුන් දෙදෙනෙක් මරුට

කුරුණෑගල, බඩගමුව තෝරයාය ප්‍රදේශයේදී සිදුවූ රිය අනතුරකින් කාන්තාවක් මියගොස් තිබේ.
Facebook Comments