ඩෙන්මාර්කය විසින් සෞදි අරාබියට යුද උපකරණ ලබාදීම අත්හිටුවයි

මාධ්‍යවේදී ජමාල් කශෝගිගේ ඝාතනයට සහ යේමනයේ ගැටුම්වලට මැදිහත්වීමට විරෝධය පළ කරමින් සෞදි අරාබියට යුද උපකරණ අපනයනය කිරීම අත්හිටුවීමට ඩෙන්මාර්කය තීරණය කර තිබෙනවා. මේ වනවිට ජර්මනිය ද සෞදි අරාබියට… Read More
Facebook Comments