ජෝර්ජ් එච්.ඩබ්ලිව්. බුෂ්ගේ අවමංගල්‍යයට රාජ්‍ය නායකයින් රැසක්

හිටපු ඇමරිකානු ජනාධිපති ජෝර්ජ් එච්.ඩබ්ලිව්. බුෂ්ගේ අවමංගල්‍යය රාජ්‍ය නායකයින් රැසකගේ සහභාගීත්වයෙන් වොෂින්ටන් නුවරදී ඊයේ සිදුකෙරුණා. අවසන් කටයුතු සිදුවූ ඊයේ දිනයේ එරට ජාතික ශෝක දිනයක් ලෙසද… Read More
Facebook Comments