ගල්කිස්සේ වෙඩි තැබීම, අංජු සහ රොහා කල්ලියේ ගැටුමක්

ගල්කිස්ස – කල්දෙමුල්ල මංසන්ධියේ සිය නිවස තුළදී පුද්ගලයෙකු වෙඩි තබා ඝාතනය කිරීම, අංජු නැමති සංවිධානාත්මක අපරාධ කල්ලිය විසින් සිදුකර ඇති බවට මූලික පරීක්ෂණවලදී හෙළිවී තිබෙනවා. ඊයේ රාත්‍රියේ… Read More
Facebook Comments