ගම්මිරිස් හොර පිහි පහරින් මියයයි-ගේ හිමියා පොලීසියට බාර වෙයි

බදුල්ල දඹගහපියේ දී වක් පිහියකින් කපා පුද්ගලයෙක් ඝාතනය කළ සැකකරු එම සිද්ධිය සඳහා යොදාගත් බව කියන වක් පිහියක්ද සමඟ පැමිණ පොලිසියට බාරවු බව බදුල්ල පොලිසිය පවසයි.
Facebook Comments