කථානායකට එරෙහිව අදත් විරෝධතා

කථානායක කරූ ජයසුරියගේ ක්‍රියාකලාපයට විරෝධය පළ කරමින් හා වහා පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් පවත්වන්නැයි බල කරමින් අදත් දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක විරෝධතා ව්‍යාපාර පැවත්වුණා. වත්තල නගරයේදී අද (22) පැවති… Read More
Facebook Comments