එළවළු මිල ඉහළට

වෙළඳපොලේ එළවළු මිල මේ දිනවල සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ ගොස් ඇති බවට වාර්තා වෙයි.
Facebook Comments