ඉරණමඩු ජලාශයේ වාන් දොරටු ජනපති අතින් විවෘත කෙරේ

උතුර පළාතේ විශාලතම ජලාශය වන කිලිනොච්චි – ඉරණමඩු ජලාශය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරිමෙන් පසු අද පළමු වරට වාන් දොරටු විවෘත කරනු ලැබුවා. ඒ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේනගේ ප්‍රධානත්වයෙන්. ජලාශයේ වාන් දොරටු… Read More
Facebook Comments