ඉම්රාන් ඛාන්ගෙන් ඇමරිකාවට ප්‍රබල පිළිතුරක්

පාකිස්තානය තවදුරටත් වෙනත් කිසිවෙකුගේ යුද්ධයක කුලියට ගත් ගිනි අවියක් නොවන බව පාකිස්තාන අග්‍රාමාත්‍ය ඉම්රාන් ඛාන් පවසනවා. ඔහු මෙහිදී ඍජුවම ඉලක්ක කරගෙන ඇත්තේ ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයයි. පාකිස්තානය… Read More
Facebook Comments