ඇමරිකානු ගුවන් යානා දෙකක් අනතුරක

ඇමරිකානු නාවික හමුදාවට අයත් ගුවන් යානා දෙකක් ජපනයේ හිරෝෂිමාව ආසන්න මුහුදුසීමාවේදී අනතුරට ලක්ව ඇති බව වාර්තාවනවා. මෙම ගුවන් යානා එකිනෙකට ගැටී ඇති බවට සැක මතුවී ඇති බවයි ඇමරිකානු මාධ්‍ය වාර්තා… Read More
Facebook Comments