අලි ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයෙකු මරුට

ඇතිමලේ, උස්ගොඩ ප්‍රදේශයේදී වන අලි ප්‍රහාරයකින් පුද්ගලයෙකු මියගොස් තිබේ.
Facebook Comments