අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් රන්ජන්ට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ පෙනී සිටින්නැයි නියෝගයක්

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රන්ජන් රාමනායකට ලබන වසරේ පෙබරවාරි මස 26 වනදා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය හමුවේ පෙනී සිටින ලෙස අද අධිකරණය නියෝග කළා. Read More
Facebook Comments