විජයකලා යට ගැසීමට හෙට බැඳුම්කරයේ අලුත් පිටුවක් පෙරලෙන බවට තොරතුරු වාර්ථාවේ. ඒ අනූව කලින් කලට ආ ලෙස හෙට දිනයේද තවත් ජනතා අවධානය ගෙනෙන යමක් ගැන කරනු වාර්ථාකිරීමට නියමිතව ඇත. ආන්දෝලනාතමක බැඳුම්කර ගනුදෙනුවට අදාලව විවිදාකාරයේ තොරතුරු කලින් කලට කරලියට ආවත්, බැඳුම්කරයට අදාලව තවමත් කිසිදු නඩුවක් පවරා නැති අතර රටේ කලින් කලට එන විවිධ ගැටලු යටපත්කිරීමට බැඳුම්කරය […]

Read more

දූෂණ විරෝධී පෙරමුණ නම් සිරස මහාරාජාගේ මුඳලින් ක්‍රීයාත්මක වන තවත් රොබින් හුඩ් ව්‍යාපරයක් බව දැන් දැන් එලයට එමින් පවතී. ආන්දෝලනාත්මක බැඳුම්කර වංචාව පිලිබඳව ජවිපේ කතාකලේ සත්භාවයෙන් නොවන බව ඔහු පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමේ අධ්‍යක්ෂ වරයෙකු සමඟ කල කතාබහකින් පැහැදිලි වේ.

Read more